EL och Styr- och regler

Alla byggnader behöver ett säkert elsystem, både ur ett tekniskt och hälsoperspektiv. 


Ett tekniskt driftsäkert elsystem recuderar risken för plötsliga driftstopp och att anläggningen ska vara säker för människor och djur är en självklarhet.


Även säkra och funktionella styr- och reglertekniska system blir allt viktigare i moderna fastigheter där bland annat ventilation-, VS-, och VA-system behöver övervakas och optimeras.


Våra tekniker har mångårig erfarenhet och kompetens av elinstallation och styr- och reglertekniska system och hjälper er gärna hitta optimala och driftsäkra lösningar oavsett ert behov.