Injustering

För att ett ventilationssystem skall fungera optimalt krävs att det är ordentligt injusterat. Det vill säga att luftflödena överensstämmer med de flöden som är projekterade.


Injustering av ventilationssystemet behöver göras vid nybyggnation, om fastigheten har byggts om eller lokalernas verksamhet förändrats.


Bristfällig injustering kan bland annat leda till fukt- och mögelproblem, drag och temperaturproblem. Bristfällig injustering kan också leda till onödigt hög energianvändning och otillräckligt värmeåtervinning där konsekvensen blir att man blåser ut varm luft istället för att återvinna och ta hand om den.


Att injustera ett ventilationssystem på ett tillfredställande vis är förhållandevis komplicerat och kräver erfarenhet och kompetens. Våra tekniker har många års erfarenhet av injustering och hjälper er gärna att förbättra era ventilationssystems funktion.