Service

Alla tekniska system behöver kärlek och omvårdnad för att fungera optimalt och både förebyggande underhåll och felavhjälpande åtgärder är ofta nödvändigt för att säkerställa systemens funktion.


Våra servicetekniker har mångårig erfarenhet och kompetens kring alla typer av ventilationssystem; från de enklades självdragssystemet till de mest komplexa systemen med fläktar, spjäll, värmeväxlare och styrsystem.


Vi erbjuder våra kunder hjälp med både akut felavhjälpning och förebyggande underhåll. Vi rekommenderar alla som äger och/eller förvaltar byggnader med ventilationssystem att teckna avtal för förebyggande underhåll då detta hjälper till att minimera risken för oväntade driftstopp.


Kontakta oss gärna för att få veta mer!