Kanalrensning

Smuts i ventilationssystemet påverkar luftflöden, ger högre energiförbrukning och påverkar människor och djurs hälsa.


Att rensa kanalsystem, fläktar, spjäll, värmeväxlare och filter är en viktig del i underhållsarbetet i ett ventilationssystem.


För att effektivt rensa ett ventilationssystem krävs erfarnhet och kompetens. Kunskap om systemets uppbygnad, rensteknik och specialverktyg är nödvändigt för att uppnå ett tillfredställande resultat. 


Våra tekniker har lång och gedighen erfarenhet inom ventilationsrensning och hjälper er gärna att uppnå god luftkvalitet och driftsäkra ventilationsanläggningar.